Arkiv for september 2014

Monsunens Sidste Ekspedition

I 1933 I 1933 solgte højskoleforstander Axel Bojsen-Møller Vejlby Landbrugsskole og købte for pengene et ældre træskib, Monsunen, for at sejle til sydhavet, hvor han sammen med bl.a. den berømte forfatter og eventyrer Hakon Mielche, ville indsamle ting til Zoologisk Museum og Etnografisk Samling på. Under ekspeditionen blev Monsunen desværre ramt af en cyklon og […]

Donation af fotografier fra Vestafrika

Leif Birger Holmstedt der bl.a. er forfatter til bøgerne Afrikansk Masker og Magiske Masker og Figurer fra Grønland har doneret en samling af fotografier. Fotografierne er fra lægen Dr. Arnold Eldahl. Fotografier viser genstande fra hans egen privatsamling. Ydermere består fotografierne af en sjælden samling af erotiske fotografier. I den koloniale samtid, var kønsrelationer med […]

Dronernes Klub

I forbindelse med Golden Days festivalen, rekonstruerede tre museumsinspektører fra henholdsvis Nyere Tid og Etnografisk Samling en aften i forfatteren H. P. Woodhouses imaginære herreklub for døgenigte af det pænere borgerskab i Nationalmuseets festsal. Temaet var manden anno 1914. Der blev givet en indføring i tidens nye mandeidealer. De klassiske idealer som ridderlighed og ære […]