Danmark-ekspeditionen 1906-08

For nyligt blev J.P. Kochs dagbøger fra Danmark-ekspeditionen i Nordøstgrønland overdraget til Etnografisk Samling af det Kgl. Danske Geografiske Selskab således, at dagbøgerne fremover kan opbevares sammen med resten af selskabets arkiv. Interessen for dagbøgerne har allerede været stor.
Steffen Holberg har iværksat en undersøgelse som sætter fokus på Kochs kort fra ekspeditionen, – er kortet fra Kochs hånd og hvad kan der ligge i de meget summariske bemærkninger på kortet? Grundlaget for analysen er Kochs originale dagbøger. På fotografiet ses Steffen Holberg og Anny Graae Bennike der foretager en tekstanalyse. Hele undersøgelsen blev filmet af Upfront Film på Etnografisk Samlings læsesal.

Danmarksekspeditionen