Danmark-Ekspeditionens dagbøger

Vel næppe andre danske ekspeditioner er så myteomspundne som Danmark-Ekspeditionen i perioden 1906-08. Rejsen var udtænkt af ekspeditionslederen Ludvig Mylius-Erichsen. Formålet med ekspeditionen var at udforske og kortlægge det allernordligste Østgrønland.
Jørgen Brønlund, Mylius-Erichsen og Høeg Hagen er døde med få dages mellemrum i november 1907, blandt de overlevende var premierløjtnanten og kartografen Johan Peter Koch. Hans dagbøger er vigtig dokumentation og er det Kongelige Danske Geografiske Selskabs ejendom. Med overførslen af selskabets arkiv til Nationalmuseet fulgte kun halvdelen af dagbøgerne, idet resten var i brug i forskningsmæssig sammenhæng. Nu er de sidste dagbøger overleveret ved tidligere overbibliotekar Preben Sonne Jørgensen mellemkomst.
Interessen for Danmark-Ekspeditionen har altid været stor, alligevel kan Etnografisk Samling noterer en stigende interesse og dagbøgerne vil snarest blive registreret og tilgængelige i forskningsmæssig sammenhæng.

Danmarksekspeditionen1

Danmarksekspeditionen2