Fotoalbum fra Siam

siamArktisk Instituts fotoarkiv er naturligt nok mest kendt for deres store fotosamling fra Nordatlanten. Men i et hjørne af arkivet fandt man Gunnar Seidenfadens fotoalbum fra Siam som nu er overført til Etnografisk Samling fotoarkiv.
Siam, som er det nuværende Thailand, var aldrig en europæisk koloni, om end det lå i både den britiske og franske indflydelsessfære. Det betød at mange danskere fik arbejde i Siam da vi ikke udgjorde en trussel. Mest kendt er måske H.N. Andersen stifter af ØK også kaldet ”den hvide elefant” og Andreas du Plessis de Richelieu der blev admiral for den siamesiske flåde.
Albummet er dokumentation af siamesernes dagligliv, men også sjælden dokumentation af datidens liv i troperne. På fotografiet ses danskernes karneval på skibet fra vej fra Danmark til Siam. Et fænomen der var udbredt i samtiden. Når europæerne nærmede sig troperne kunne de slå gækken løs, indtil de nåede frem til destinationen hvor der ofte var snævre sociale grænser. Den koloniale prestige skulle opretholdes for enhver pris.
Nationalmuseets Etnografiske Samling modtager gerne lignede fotografier fra hele verden.