GIFT!

Selv når det er højsommer og varmen endeligt lægger sig over landet, dukker der spændende donationer op i Etnografisk Samling. Ved projekt-seniorforsker Ditlev Mahlers mellemkomst har Nationalmuseet modtaget en notesbog med den spændende titel; Pilegifte. Det er jo en titel der får alle der har læst drengebøger til at løfte øjenbrynene og rette sig op I stolen!

Kristian R. Juul blev født den 13/2- 1887 i Thisted. I 1906 blev han Kandidat (cand. pharm.) og fik arbejde ved Uldum og derefter Slagelse Apoteker; derefter blev han ansat ved Steins Laboratorium. Ved siden af arbejdet på forskellige Københavnske apoteker var han manuduktør i botanik og farmakologi for studerende på Farmaceutisk Højskole.

Fra 1930 blev han apoteker på Kgl. Militær og Vaisenhus Apotek I København; desuden påbegyndte han det medicinale laboratorium “Vaise”. Han udgav også “Lærebog i botanik for apotekerdiciple” og dansk oversættelse af “Compendium Pharmacia” 1922. Arbejdet på bogen om pilegifte skete i perioden herefter – og stoppede under den vanskellige tid under 2. Verdenskrig, muligvis ønskede han, at udgive et værk om toksikologi (læren om giftstoffer). Under krigen udviklede han blandt andet Kageprodukter til diabetikere.
Hvad skal nu sådan en notesbog i Etnografisk Samling? Jo vi har mange pusterør og pile hidrørende primært fra Sydamerika, Afrika og Sydøstasien, hvor gift er blevet anvendt. Bogen er derfor en relevant datidig dokumentation af anvendelsen af toksikologi i forbindelse med jagt.

Kristian R. Juul døde 1953 og notesbogen bliver nu bevaret for eftertidens forskere i Etnografisk Samlings arkiv, men bag lås og slå for en sikkerheds skyld.

pilegift-2

pilegift1