Insektjægeren fra Horsens

Forleden afleverede posten en stor kasse i Etnografisk Samling, det var en forsinket julegave. Kassen var afsendt af Helga Svejgaard fra Holsterbro. Efter aftale har hun generøst doneret sin fars efterladte fotografier og breve.
Gunnar Kristensen levede et forundeligt liv, efter soldatertiden og sit arbejde som journalist drog han til Afrika omkring år 1900 for at ernærer sig som insektsamler, storvildjæger og eksportør. Han blev bl.a. leverandør til det berømte Hagenbeck Zoo i Hamborg. Han havde også sin gang hos kejseren i Addis Ababa og var vidne i Italiens overfald på Abessinien. Han blev aldrig træt af at fremhæve de lokale Abessineres gode egenskaber.
1. Verdenskrig afskar Gunnar Kristensen fra at vende tilbage til Egypten og han genså aldrig det kontinent han elskede så højt. Det afholdt ikke den driftige mand fra både, at blive brunkulsentreprenør og senere landbruger og journalist ved Horsens Folkeblad. Hans broder Frode Kristensen var lærer og oldtidsforsker, så det var naturligt for Gunnar Kristens også at kaste sig over denne interesse. Gunnar Kristens døde i 1947 og blev 76. Han efterlod sig en hustru og 2 døtre.
Gunnar Kristensen besad ikke blot handlekraft, det er tydeligt at han også besad en naturlig fortællerglæde der blev formidlet med et ikke ubetydeligt glimt i øjet. I en efterladt tekst med overskriften; da jeg var leverandør af lopper til millionær Charles Rotschild, beskriver han, at han er glad for at han ikke har fået en lopperace opkaldt efter sig: ”lykkeligvis fandt jeg ingen med mit navn på pukkelen, men i andre mere anstændige familier som træbukke, løbebiller, rovbiller m.fl. har jeg med glæde lagt navn til adskillige arter. Det er jo altid rart at gøre sig udødelig, selv om det ikke bliver ved Nordpols-flyvning eller boksning”.
Arkivalierne er yderst interessante fordi, de dokumenterer dansk engagement i europæisk kolonialisme i regionen. Uanset at Danmark ikke var en kolonimagt i Afrika, så betød den koloniale tilstedeværelse at danskere var i stand til at agerer inden for denne ramme. Fotografier og breve indgår fremover permanent i Etnografisk Samlings arkiv, og der udtrykkes taknemmelighed over donationen der betragteligt vil forøge Nationalmuseet viden og nu bliver Gunnar Kristensens arkivalier og dermed hans spændende liv udødeligt.

Gunnar Kristensen siddende foran det berømte hotel Mena House i Egypten.

Gunnar Kristensen siddende foran det berømte hotel Mena House i Egypten.

Gunnar Kristensen (yderst til Højre) På  toppen af Keopspyramiden.

Gunnar Kristensen (yderst til Højre) På toppen af Keopspyramiden.

Arkivet gennemgås systematisk, før det bliver pakket i arkivæsker.

Arkivet gennemgås systematisk, før det bliver pakket i arkivæsker.