Lille udstilling fra Kolding Designskole

Kolding design skoles første 1. års studerende på Accessory Design linjen på Kolding Designskole har lavet en lille flexudstilling på anden sal ved de etnografiske skatkamre. Med inspiration i genstande fra etnografiske skatkamre har de i et 6 ugers forløb beskæftiget sig med begrebet Wearables og dets muligheder og udstiller nogle bud på deres tanker for begrebets anvendelse.

Genstandene bliver vist frem til den 29. maj 2015 på Nationalmuseet.