Monsunens Sidste Ekspedition

I 1933 I 1933 solgte højskoleforstander Axel Bojsen-Møller Vejlby Landbrugsskole og købte for pengene et ældre træskib, Monsunen, for at sejle til sydhavet, hvor han sammen med bl.a. den berømte forfatter og eventyrer Hakon Mielche, ville indsamle ting til Zoologisk Museum og Etnografisk Samling på. Under ekspeditionen blev Monsunen desværre ramt af en cyklon og forliste på et koralrev ud for Salomonøerne året efter. Bojsen-Møller fortsatte på egen hånd til Ny Guinea hvor han samlede ind til Nationalmuseet.
Efterkommer af Boysen Møller Erik Skrinde og hans Hustru Bente Skrinde, besøgte Nationalmuseet og medbragte en imponerende scrapbog som de generøst donerede. Boysen Møllers Scrapbog fra ekspeditionen er fyldt med fotografier, tegninger af Hakon Mielche, dagbogsoptegnelser og fragtpapirer. Scrapbogen forøger betragtelig Nationalmuseets muligheder for at dokumentere Monsunekspeditionen og indsamlingen af genstande fra Bl.a Sepikfloden i Ny Guinea. En del af de indsamlede genstande kan i dag ses i udstillingen; Etnografiske Samlings Skatkamre.
Monsunen_scrapbog_IMG_4149
På fotografiet ses Erik Skrinde bøjet over scrapbogen i selskab med en begejstret Bente Wolff der er museumsinspektør, og i bagrunden Bente Skrinde.