Studie af Serampores befolkning

Serampore daily life

Antropolog Christina Djurhuus Christiansen er vendt hjem efter at have opholdt sig to måneder i Serampore i Indien. Her var hun udsendt i tilknytning til Serampore Initiativets projekt “Studie af Serampores befolkning“. Hun skriver om sine oplevelser:

Så er jeg lige vendt hjem fra et to måneders spændende ophold Indien. Her har jeg deltaget i et sociokulturelt studie i forbindelse med Nationalmuseets Serampore Initiativ og restaurering af gamle danske bygninger i Serampores bycentrum. Hensigten med studiet var at undersøge borgernes nuværende brug af det offentlige rum, samt at udforske hvilke ønsker og behov de har i relation til fremtidig byudviklingen.

Det var en fornøjelse at lave feltarbejde i Serampore, og jeg blev mødt med venlighed og hjælpsomhed over alt. Folk var positive omkring Serampore Initiativet, og de var mere end villige til at dele deres synspunkter med mig. Når jeg gik rundt i byen eller sad og drak te i en af de mange tea shops, samledes nysgerrige borgere ofte omkring mig og spurgte hvem jeg var og hvad jeg lavede. Indirekte har projektet derfor også været med til at involvere og informere de almene borgere om Serampore Initiativet. Hvis de ikke kendte til Serampore Initiativet før, så gør de det nu.

Serampore er under rivende udvikling, og det medfører et enormt pres på infrastrukturen. De få frie og grønne offentlige områder i Serampore indskrænkes med lynets hast og bliver erstattet af shopping centre og lejlighedsbygninger i flere etager. Fortsætter denne udvikling er der snart ingen frie grønne områder tilbage i byen, hvilket er til stor bekymring for Serampores borgere. De føler alle, at de har ret til offentlige områder, hvor de kan slappe af sammen med familie og venner, dyrke sport, og hvor deres børn kan lege.

Sports event in court compound pile of garbage by bus stand

time passing in court compoundtea vendor at main gate